Prijslijst


Service (belastingen) Prijs
NL belastingafrekening, elk type € 50
fiscale verrekening met inkomen buiten Polen en Nederland + overig land € 50
verrekening inclusief kinderbijslag € 70
verrekening fiscale partners met de toeslag voor een kind € 120
verrekening met hypotheek: alleenstaande € 80
afrekening met hypotheek en fiscale partner € 120
verrekening met de hypotheek (eerste), inclusief kosten van € 160
afwikkeling van de zogenaamde "scheiding" € 100
schikking Polen Pit-36 + ZG (Nederland en Polen inkomen) € 50
bewijs van inkomen uit Poolse VS € 50
beslissing beroep / bezwaar vanaf € 70


Service (financiering) Prijs
medefinanciering voor verzekeringen, huur, buitenschoolse opvang etc. € 40
overige beurzen € 50
wijzigingen doorvoeren in cofinanciering, stoppen etc. € 30


Service (SVB) Prijs
kinderbijslag, inschrijven, formulieren invullen € 120
contact / correspondentie met SVB na besluit vanaf € 20


Service (UWV / Belastingdienst) Prijs
WW met inschrijving € 120
WW zonder inschrijving (aanvraag, aanvraagformulier, contact met UWV tot ontvangst beschikking) € 150
telefonisch contact met UWV in een andere zaak / voor informatie € 30
melding van de overdracht van de WW-uitkering naar een ander land EU € 70
ziekenfondsformulier € 70
WAZO aanvraag zwangerschap € 50
WIA aanvraag pensioen € 150
aanvraag formulier U1 / E301 € 30
beslissing beroep / bezwaar vanaf € 70
het invullen van een aanvraag bij UWV en inkomstenformulier per € 30


Service (Belasting - auto) Prijs
inschrijving van de auto op buitenlandse nummers om de wegenbelasting te betalen € 50
MRB wegenbelasting inhouding € 40
Vrijstellingsformulier BPM voor mensen met inschrijving € 50


Service (verzekering) Prijs
hulp bij het openen van een ziektekosten-, motor-, woning-, uitvaart-, aansprakelijkheidsverzekering etc. € 50


Service (Overige belasting, gemeente etc.) Prijs
Digid voor mensen zonder check-in € 30
BSN opmaken per brief voor fiscale partner € 60
afspraak maken voor persoonlijk BSN in de gemeente € 30
inschrijving of verhuizing naar nieuw adres, elektra/gas/water/internet € 50
specificatie te factureren meters € 30
invullen van het formulier wereld inkomen € 40
aanvraag factuurnummer bij de Bealstingdienst € 30
doorgeven postadres bij Belastingdienst etc € 30
telefonisch naar Belastingdienst / voor informatie, op verzoek van de cliënt, afhankelijk van het soort zaak etc. vanaf € 20


Service (Hypotheek) Prijs
hulp bij het kopen van een huis in Nederland vanaf € 1500


Service (vertalingen en beëdigde vertalingen) Prijs
worden afzonderlijk voor een volledige letter overeengekomen of worden per woord geteld.


Service (kantooradvies) Prijs
informatiebijeenkomst tot een half uur € 30
elke volgende 10 minuten € 10


Service (Mail) Prijs
verzending van correspondentie over de klant binnen Nederland € 5
verzending van correspondentie met betrekking tot de klant naar Polen of een ander EU-land € 10

Elke andere kwestie - prijs afzonderlijk overeen te komen.

 

Rekeningnummer:
Administratie en adviesbureau Pomagamy.nl
NL72INGB0007664828
Swift-bank: INGBNL2A